Khoa Vũ Computer

THIẾT BỊ PHỤ KIỆN MÁY TÍNH BẢNG ĐIỆN THOẠI

Đầu Đọc Thẻ Cổng OTG Dành cho máy tính bảng , điện thoại 270.000đ

BỘ CÁP CHUYỂN ĐỔI USB SANG IDE SATA CHÍNH HÃNG DTECH 320.000đ